KEVÄTKOKOUSKUTSU 2023

KEVÄTKOKOUSKUTSU 2023 – Sei Shin Ken Kai ry
päiväys 29.5.2023

Kevätkokouksen tiedot:
Aika: 14.6.2023 klo 18:30
Paikka: Joupin koulu, Joupinkatu 6, Seinäjoki
Linkki: Etäyhteys Google meet.

Asialista, yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. muut asiat.
  8. Kokouksen päättäminen