ja jatkoa pukkaa. Edellisessä kirjoituksessa käsiteltiin rei ja kamae, nyt jatketaan subureilla.

Tjoogeburi: kirjaimellisesti ylös-alas suburi. Miekan kärki piirtää ison ympyrän, päätyen aina oman polven alapuolelle. Tehdään usein selästä asti, pitää muistaa ojentaa kädet heilautuksessa!

Nanameburi: viistosuburi. Miekan kaari on yhtä iso kuin tjoogeburissa, mutta tulee viistossa, noin 45° kulmassa. Eteenpäin mentäessä oikea käsi ohjaa miekan viistosti (tsuru vinossa) oikealta alas, taaksepäin mentäessä vasemmalta. Tehdään tyypillisesti hirakiashilla eli kulma-askeleella. Aloitettaessa siirretään oikea jalka oikealle ja heilautuksen mukana vasen jalka tulee kamaehin, rintamasuunta kääntyy vinoon. Vasemmalle mentäessä tehdään peilikuva: vasen jalka siirretään vasemmalle, oikea jalka vedetään taakse ja leikataan.

Men suburi: miekka heilahtaa yhdellä liikkeellä ylös ja eteen, miekan kärki pysähtyy pään korkeudelle. Subureissa miekalla leikataan kuten saksilla: miekan heilahtaessa ylös oikea jalka siirtyy eteen ja kun vedetään vasen jalka kamaehin (hikitsuke), suljetaan liike ja leikataan eteen.

Sayumen suburi: suburi pään korkeudelle, mutta 45° kulmassa: eteenpäin mentäessä omalta oikealta puolelta parin vasempaan ohimoon, taakse päin mentäessä vasemmalta. VAikka leikkaus on vino, vasen käsi säilyy koko ajan keskilinjalla eli nenä-napa-akselilla.

Kote-suburi: kohteena kote, eli ranne. Tärkeää muistaa, että ojennetaan leikkaus eteenpäin ja että miekan kärki romahda lattiaan asti vaan jää vaateriin/vähän koholle. Tehdään yleensä zenshin kotai, eli ees-taas.

Do-suburi, kuin edellä, mutta kylkeen.

Hayasuburi, nopea suburi: askel eteen men, askel taakse ja miekka pään päälle ja välittömästi askel eteen ja men! Erityisen tärkeää huomata, ettö jokainen yksittäinen leikkaus tulisi olla hyvä ja että koko keho liikkuisi eestaas: ei saa hypellä jalalta toiselle.

Subureiden jälkeen siirrytään kihon uchi: lyönteihin, eli men, kote, do ja kote-men, miksei tsuki tekniikkoihin. Men suburin ja Men uchin ero on jalkatyössä: ensimmäinen tehdään okuriashilla (auki-kiinni), jälkimmäinen fumikomilla eli että miekka on perillä yhtäaikaa kiain ja jalan tallauksen kanssa. Kun tehdään kirikaeshia, men tehdään fumikomilla (voidaan sanoa myös tobikomi) ja sayumenit okuriashi.

 

jatkuu….