Hei!
Seuramme järjestää syyskokouksen sunnuntaina 15.12.2019 treenien yhteydessä. Lisäksi kyseisten treenien yhteydessä tullaan järjestämään 6. kyu graduointi syksyn peruskurssilla olleille.

Varsinainen syyskokous
Aika: 15.12.2018 klo 18:00
Paikka: Seinäjoen lyseo, Kirkkokatu 7, 60100 Seinäjoki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määräämät syyskokoukseen kuuluvat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Liitteet
1. Toimintasuunnitelmaehdotus
2. Talousarvioehdotus

Lämpimästi tervetuloa.
Sei Shin Ken Kai ry:n hallituksen puolesta
Joni Vuorenmaa pj

1.12.2019