Morjens!

Syksy on tullut ja seuramme järjestää jälleen vuosittaisen syyskokouksensa treenien yhteydessä perjantaina 19.10.2018 klo 19.00 alkaen. Tervetuloa mukaan! Ohessa kokouskutsu liitteineen:

Varsinainen syyskokous
Aika: 19.10.2018 klo 19:00
Paikka: Seinäjoen lukio, Kirkkokatu 16, 60100 Seinäjoki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määräämät syyskokouksella kuuluvat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten
liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Liitteet
1. Toimintasuunnitelmaehdotus
https://drive.google.com/open?id=1fD6y1aflOuF0gLMe3wbIGTIrZ8viPIer

2. Talousarvio

Tervetuloa
Sei Shin Ken Kai ry:n hallituksen puolesta.
Pj Joni Vuorenmaa