Tervetuloa Sei shin ken kai Ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 30.11 kello 19:30 Joupin koululle.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määräämät syyskokouksella kuuluvat asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan

Esitetään seuraavaa: Hallituksen puheenjohtajaksi Joni vuorenmaa, vara puheenjohtajaksi Jouni Haapamäki, Rahastonhoitajaksi Markus Ojala, Sihteeriksi Timo Ylimäki. Lisäksi esitetään hallitusjäsenyyttä Minna Lounatvuorelle.

8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tahi yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut asiat.

Tervetuloa!