Kevät oli, kevät meni. Järjestetään siis myös kevätkokous kas näin:

Kevätkokouskutsu      10.6.2019        SEI SHIN KEN KAI ry

Aika: 24.6.2019 klo 18.00

Paikka: Joupin koulu, Timperinkatu 1, 60320 Seinäjoki

Kokouksen työjärjestys:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Muut asiat
  8. Kokouksen päättäminen

Kokous järjestetään treenien yhteydessä. Lämpimästi tervetuloa.

Sei Shin Ken Kai ry:n hallituksen puolesta
Joni Vuorenmaa
puheenjohtaja