Ohessa FKA:n kyu-graduointisäännöistä ote (säännöt saatavilla täältä). 

KENDON KYU-GRADUOINTIVAATIMUKSET
6. kyu
Suburit: joogeburi, nanameburi, shomen, kote, do, sayumen, hayasuburi. Peruslyönnit: men, kote, do ja kote-men tobikomiashilla. Kirikaeshi. Suoritukset voidaan tehdä motodachille tai ilman motodachia.
Varustus: verryttelypuku tai hakama ja kendogi
Aika 3 kk 

Kokelaalta edellytetään kendon perusliikkeiden auttavaa hallitsemista. Jalkatyössä kokelaan on pyrittävä käyttämään oikeaa askellusta kunkin suorituksen edellyttämällä tavalla (suriashi, ayumiashi ja tobikomiashi). Lyöntiliikkeiden on oltava laajoja, kokelaan eri lyöntien tulisi erota toisistaan. Arvioitaessa kokelasta muoto ei ole vielä päällimmäinen seikka vaan hänen pyrkimyksensä toteuttaa ki-ken-taita sekä halunsa harjoitella ja oppia. Kokelaan toimiminen motodachina ei saa vaikuttaa kokeen arvosteluun negatiivisesti.

5. kyu
Kirikaeshi. Peruslyönnit: men, kote, do ja kote-men tobikomiashilla. Määrätty uchikomi, johon voi sisällyttää nidan- ja hikiwazaa. Suoritukset voidaan tehdä kokeneemmalle motodachille tai kokelaat voivat toimia itse motodacheina.
Varustus: Hakama ja kendogi
Aika 3 kk

Kokelaan suorituksissa on oltava tiiviimpi rytmi kuin 6. kyussa. Kiain on oltava yhtenäisempi ja hengityksen hallitumpaa. Kokelaan liikkeiden on oltava paremmin yhteen sovitettuja. Esimerkiksi kirikaeshia tehtäessä kokelaalla on oltava parempi käsitys harjoituksen muodosta ja omasta olemuksestaan (ryhti ja etäisyys) kuin 6. kyussa. Tobikomiashin ja suriashin välillä on jo oltava selvä ero.

Kokeen käytännön järjestelyt tapahtuvat seuraavasti. Kokelaat muodostavat jonon nuorimmasta vanhimpaan vyöarvoittain. Pyydettäessä kokeelat tulevat jonossa raadin eteen, jossa suoritetaan rei (kumarrus) raadille ja tehdään kamae kata (aloitus, miekka lantiolle, kolme ristiaskelta, kolmannella miekka esiin ja sonkyoon). Odotetaan kamaessa, kun kulmamies kertoo, mitä tehdään. On yleistä, että 6. kyun kokeessa kulmamies näyttää malliksi tehtävät tekniikat ja suburit. Vyökoe noudattelee järjestystä suburit, peruslyönnit ja kirikaeshi. Vyökokeen jälkeen lopetus (kamae kata kääntäen) ja kumarrus raadille, siirtyminen jonossa takaisin lähtöpaikalle. Muita vyökokeita seurattaessa ja tuloksia odottaessa voi istua joko seizassa tai risti-istunnassa.

Vyökoe on jännittävä tilaisuus, mutta jännitys pitää käyttää hyväkseen – ääntä tulee käyttää reilusti ja täten näyttää raadille, että asennetta piisaa. Suoritusnopeuden ei tarvitse olla mitenkään erityisen nopea vaan sellainen, että suoritukset tulee tehtyä puhtaasti. Eritoten kirikaeshia tehtäessä on ensiarvoisen tärkeää että jalkatyö on skarppia eikä sisällä ristiaskelia ja toisaalta lyönnit ovat isoja ja jämptejä.

On sanottu, että kendo alkaa ja päättyy reihin. Rei-termiä käytetään yleensä kumarruksen yhteydessä, mutta se merkitsee myös koko salietikettiä ja kunnioitusta toisia harjoittelijoita kohtaan. Kuten tavallisissakin treeneissä, turha härvääminen tulee jättää pois. Samaten kumarrukset, aloitukset ja lopetukset tulee tehdä niin hyvin kuin osaa.

Ohessa lainaus yllämainituista säännöistä arvioinnista ja raadin ohjeistuksesta:

1. Reiho (kumarrukset, sonkyo, käyttäytyminen ja ulkoasu).
2. Kamae (ryhti, jalkojen asento, käsien/shinain asento ja katse).
3. Ki-ken-tai-icchi
4. Zanshin
5. Liikkuminen (jalkatyö, kehonhallinta ja lyönnit: alemmissa kyu-arvoissa käsien liikkeen on oltava isoa ja ylemmissä
kyu-arvoissa lyöntien on oltava täsmällisiä).
6. Kokelaan fyysiset ominaisuudet: lähtötasoon vaikuttavat tekijät kuten ikä ja vammat.
7. Edellisen kyu-arvon vaatimusten hallinta

Kohdat 1, 2 ja 3 käsiteltiin jo ylempänä ja kohtaan 5 viitattiin kirikaeshin yhteydessä. Kohdassa 4 puhutaan zanshinista. Vyökokeessa zanshin on helppo osoittaa raadille: esimerkiksi men-lyönnissä kiai jatkuu lyönnistä eteenpäin aina käännöksen jälkeiseen kamaen ottamiseen. Jalkatyön tulee olla täsmällistä (suriashi) lyönnin jälkeenkin, kamae tulee ottaa napakasti käännöksen jälkeen. Zanshin on valmiuden osoittamista.

Ohessa linkki kendosanastoon (Helsingin kendoseura Ki-Ken-Tai-Icchi ry), josta voi käydä vähän virkistämässä muistiaan sanaston suhteen.

Lopuksi vielä sananen vyökokeiden merkityksestä. Vyökokeiden tarkoitus on auttaa harjoittelijaa edistymään miekan tiellä. Vyökokeet muodostavat välietapit matkalla ensimmäiseen daniin ja samalla auttavat myös treenien vetäjiä suunnittelemaan harjoittelua ja haastamaan harjoittelijoita tekemään paremmin.

One Reply to “Graduointi lähestyy, oletko valmis? :)”

  1. Jklak says:

    Kendossa graduoinnit ovat julkisia tapahtumia joita on lupa tulla seuraamaan, kunhan yleisö käyttäytyy sääntöjen mukaan (kuvaamiseen on aina haettava lupa seuralta). Siinämielessä ne ovat rinnasteisia näyttökokeelle tai tohtorinväitökselle.
    Oman seuran graduointeja tulisi ja (muidenkin) kannattaa tulla seuraamaan, koska ne ovat oppimistapahtuma kuten kendo shiain seuraaminen on.

Comments are closed.